Lekcje z klasą

Szczegóły

W naszej szkole w dniach 12.06-22.06.2017 uczniowie klasy szóstej brali udział w projekcie "Lekcje z klasą". Kilka słów o przedsięzwięciu:

"Kompetencje społeczne (nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji, praca w grupie) to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat. Fundacja Uniwersytet Dzieci postanowiła wesprzeć nauczycieli szkół podstawowych w rozwijaniu tych umiejętności. Wspólnie z naukowcami, ekspertami pedagogiki i nauczycielami stworzyliśmy Lekcje z klasą  – nowatorskie narzędzie, dzięki któremu dzieci wezmą udział w wartościowych lekcjach.

Lekcje z klasą to dwa interaktywne zestawy oparte o nowoczesne i angażujące materiały. Podczas lekcji dzieci nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje, dobrze komunikować się ze sobą, działać na rzecz najbliższego otoczenia. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości." Źródło: http://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/lekcjezklasa/#projekt

Nasi uczniowie podjęli dwa wezwania: grupa pierwsza stworzyła projekt "Aby nasza szkoła była bezpieczna" - zainstalowanie monitoringu na terenie szkoły, druga grupa  "Aby nasza szkoła była kolorowa" - umieszczenie naklejek edukacyjnych  na schodach. Prezentacja pomysłów ulepszenia naszej szkoły odbyła się w towarzystwie Pani Dyrektor, uczniowie  prezentowali swoje projekty, podali kosztorysy oraz umotywowali konieczność wybrania własnie ich przesięwzięcia. Pani Dyrektor  zaakceptowała oba pomysły, w przyszlym roku szkolnym być może którys zostanie sfinalizowany. Trzymamy kciuki!

Opiekunką projektu była p. Aneta Demczuk-Tymecka.